Specijalne ponude
NUDIMO VAM TRAJNE POPUSTE NA:
*KOLIČINU PREDMETA
*ODREĐENE GRUPACIJE PREDMETA
TAKOĐER ODOBRAVAMO STALNIM KLIJENTIMA POSEBNE POGODNOSTI:
 *KUPOVANJE PUTEM KUPONA    
Vaša košarica je prazna.
Zašto ne bi provjeriti na našoj novi predmeti ?

Oznake kvalitete razglednica:

O       neupotrijebljena razglednica

#        upotrijebljena razglednica s poštanskom markom

X       upotrijebljena razglednica kojoj je poštanska marka otkinuta

 

A        savršena kvaliteta (bez nedostataka)

A-B    vrlo dobra kvaliteta (minimalni nedostaci)

B        zadovoljavajuća kvaliteta (vidljiva manja oštećenja)

B-C    loša kvaliteta (veća oštećenja)

C        izrazito loša kvaliteta (značajna oštećenja)

 

1900    godina kada je razglednica upotrijebljena

(1900)  godina kada je otprilike razglednica otisnuta